Betekintés a kijavított felvételi dolgozatokba

  • Megjelent: 21 January 2023

A kijavított dolgozatok megtekintésére 2023. január 23-án, hétfőn 7 – 15 óra között biztosítunk lehetőséget.
A központi írásbeli vizsga kijavított dolgozatait az iskola képviselőjének jelenlétében a diák, illetve törvényes képviselője megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.
A vizsgázó az észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig 2023. január 24-én 16 óráig írásban adhatja le.
Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő három napon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Értékelő lap:
Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola az OH által kiadott, a vizsga részletes eredményét tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató aláírásával hitelesített Értékelő lapon tájékoztatja a vizsgázókat, melyet a megtekintéskor ad át a tanulónak vagy a tanuló képviselőjének /szülő, meghatalmazott/.

Cikk kategória: