Betekintés a kijavított felvételi dolgozatokba

  • Megjelent: 25 January 2022

A kijavított dolgozatok megtekintésére 2022. január 28-án, pénteken 7 – 15 óra között biztosítunk lehetőséget. Kizárólag védettségi igazolvánnyal léphetnek be a szülők az épületbe.
A központi írásbeli vizsga kijavított dolgozatait az iskola képviselőjének jelenlétében a diák, illetve törvényes képviselője megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.
A vizsgázó az észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig 2022. január 31-én 16 óráig írásban adhatja le.
Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő három napon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Értékelő lap:
Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola az OH által kiadott, a vizsga részletes eredményét tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató aláírásával hitelesített Értékelő lapon tájékoztatja a vizsgázókat, melyet a megtekintéskor ad át a tanulónak vagy a tanuló képviselőjének /szülő, meghatalmazott/.

Cikk kategória: