Az elektrosztatikus Segner-kerék


 A csúcshatás látványos következménye az elektromos Segner-kerék forgása. Helyezzük a forgórészt szigetelt talpú fém tűcsapágyra, és csatlakoztassuk a tűcsapágyat a Van de Graaf-generátorra! A kerék gyors forgásba jön.

A csúcshatás magyarázata a következő. A csúcsokon igen nagy a töltéssűrűség, és emiatt környezetükben rendkívül nagy, inhomogén elektromos tér keletkezik. Ennek hatására egyes levegőben lévő molekulák, ill. a levegőben lévő porszemek, szennyeződések polarizálódnak. Ezeket a csúcs magához vonzza, feltölti, és nagy erővel eltaszítja. A csúcstól nagy sebességgel távozó részecskék hozzák létre az elektromos szelet, visszalökő hatásuk pedig megforgatja a Segner-kereket.
 

Megjegyzés: