Dalton, John

Brit kémikus és fizikus

Fénykép
1766 – 1844

Dalton dolgozta ki az anyag atomelméletét, ezért a modern tudományos fizika egyik alapító atyjának tekintik. Tételének lényege: valamennyi elem parányi, megsemmisíthetetlen, atomnak nevezett részecskékből áll, s egy adott elem atomjai mind egyformák, a súlyuk is azonos.

A kémiában neki tulajdonítják a többszörös súlyviszonyok törvényének felismerését. Saját magán végzett megfigyelései vezették a színtévesztés, vagyis a daltonizmus fölismeréséhez. Feltételezte, hogy a színlátás hibáit a szemgolyó folyékony közegének elszíneződése okozza. Bár Dalton elképzeléseit már életében megcáfolták, kutatásainak precíz, módszeres volta olyan általános elismerést aratott, hogy a daltonizmus a színvakság elterjedt nevévé vált.

« vissza a felsoroláshoz