Descartes, René

Francia matematikus, fizikus, filozófus

Fénykép
1596. március 31. La Haye – 1650. február 11. Stockholm

Nyolcéves korától egy jezsuita líceumba járt, később orvostudományt és jogot tanult, majd hadmérnöki képesítést szerzett. 1619-ben hosszú utazásra indult, eközben kezdett filozófiával foglalkozni. Járt Koppenhágában, Lengyelországban, Magyarországon, Ausztriában és Csehországban.

1637-töl sorra jelentek meg művei, amelyekben egy új metafizikai és egy új természetelmélet bontakozik ki: metafizikájában idealista, természetszemléletében materialista. Descartes a módszeres gondolkodásról négy szabályt állít fel:

  1. csak az fogadható el igaznak, ami oly tisztán és világosan, oly nyilvánvalóan igaz, hogy egyszerűen nem lehet kételkedni benne
  2. felosztani – elaprózni – a nehézségeket
  3. a legegyszerűbbtől haladni a bonyolult felé
  4. teljes felsorolásra és általános áttekintésre törekedni, hogy semmi ne kerülhesse el a figyelmet

Descartes a fizikában elsősorban optikával foglalkozott: kidolgozta a fénytörés elméletét, és gyakorlati útmutatást adott a lencsék csiszolására.

« vissza a felsoroláshoz