Fahasáb változtatható hajlásszögű síklap közötti tapadási súrlódási együttható meghatározása

 

A mérés elvi alapja:
Az a hajlásszögű lejtőre helyezett hasábot három erőhatás éri, amelyek jellemzői: a nehézségi erő, a lejtő síkjára merőleges kényszererő és a súrlódási erő. Ezek eredője határozza meg a hasáb mozgás állapotát. Amíg a hasáb nyugalomban van, az első két erő eredője egyenlő nagyságú, de ellentétes irányú a tapadási súrlódási erővel. A tapadási súrlódási erő mindig akkora, mint az az erő, amelyik a testet mozgásba akarja hozni, tehát nulla és egy - az adott körülményektől függő - maximális erő között változhat. A tapadási súrlódási együttható kiszámításához a nyomóerőn kívül ezt a maximális erőt kell meghatározni. A lejtőn levő testet érő nehézségi erő és a kényszererő eredője - és így a tapadási súrlódási erő is - függ a lejtő hajlásszögétől. Azt a hajlásszöget kell tehát meghatározni, amely esetében a hasáb még épen nem mozdul meg. Mint tudjuk, a lejtőn levő testnél a tapadási súrlódási erő Fts=Fnysf, a kényszererő pedig, amivel a nyomóerő egyenlő nagyságú Fny= Fnfasf.
Így: m0=asf, ahol h a lejtőmagasságának, a pedig a lejtő alapjának a hossza. Ezzel a tapadási együttható mérését visszavezettük egy szög vagy két hosszúság mérésére.

Eszközök:
Állítható hajlásszögű lejtő, fahasáb, mérőszalag vagy mérőléc, szögmérő

A mérés menete:


asf

A lejtőt beállítjuk tetszőleges (de nem nagy) hajlásszögű helyzetbe. Rátesszük a hasábot, amely vagy nyugalomban marad, vagy elkezd csúszni. Ha csúszik, csökkentsük, ha nyugszik, növeljük a hajlásszöget addig, míg az újra rátett hasáb még éppen nyugalomban marad. Mérjük meg a lejtő hajlásszögét vagy magasságát és alapját, amelyekből a tapadási súrlódási együttható meghatározható. Ezt ismételjük meg ötször úgy, hogy a hasábot különböző helyekre tesszük!

Mérési eredmények:

Fahasáb:


A mérés sorszáma

1.

2.

3.

4.

5.

A lejtő hajlásszöge

19,52°

19,03°

18,43°

19,53°

19,29°

A lejtő magassága (h)

25

20

15

11

7

A lejtő alapja (a)

70,5

58

45

31

20

fasf

0,3546

0,3448

0,3333

0,3548

0,35


Fém:


A mérés sorszáma

1.

2.

3.

4.

5.

A lejtő hajlásszöge

15,52°

15,57°

14,85°

15,52°

15,25°

A lejtő magassága (h)

20

17

13

10

6

A lejtő alapja (a)

72

61

49

36

22

fsa

0,2777

0,2786

0,2653

0,2777

0,2727


Fahasáb filccel az alján:


A mérés sorszáma

1.

2.

3.

4.

5.

A lejtő hajlásszöge

22,94°

22,69°

23,19°

22,75°

23,19°

A lejtő magassága (h)

29

23

18

13

9

A lejtő alapja (a)

68,5

55

42

31

21

asf

0,4233

0,4181

0,4285

0,4193

0,4285

Mérési hiba:
A mérési hiba a hosszak (a, h) pontatlan leolvasásából ered.

 

« vissza a felsoroláshoz