Kísérleti eszközök

az emelt szintû fizika vizsgán

 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata Mikola-csõvel
 2. A tapadási és csúszási súrlódási együttható meghatározása
 3. Súlymérés
 4. A rugóra függesztett test rezgésének vizsgálata
 5. A lejtõn leguruló golyó energiáinak vizsgálata
 6. Jég olvadáshõjének meghatározása
 7. Szilárd test fajhõjének meghatározása
 8. Gay-Lussac elsõ törvényének igazolása
 9. Légnyomás mérése Melde-csõvel
 10. Ekvipotenciális vonalak kimérése elektromos térben
 11. Az ellenállások soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata
 12. Az áramforrás belsõ ellenállásának meghatározása
 13. Indukált feszültség vizsgálata
 14. Domború lencse fókusztávolságának meghatározása
 15. A hang sebességének mérése állóhullámokkal
 16. Felezési idõ mérése
 17. LED nyitókarakterisztikájának meghatározása
 18. Fényelhajlás optikai rácson
 19. Az üveg törésmutatójának mérése
 20. Nehézségi gyorsulás értékének meghatározása fonálingával