Box.u. 2010.10.05

Erdélyi kirándulás kiértékelése barátságunk kezdetének 50 éves évfordulóján


Résztvevők:   Bilszky László és neje Marika, Bródy János, Broszmann Aladár, Egervári István, Ekker Tibor és neje Ani, Farkas Ferenc és neje Ili, Havas László; lánya Eszter és unokája Balázs, Hunwald György, dr. Kántor Csaba, Mogyoróssy Tibor, Nagy Imre,  Prohászka Rajmund, Sergyán Gyula Zoltán és neje Pötyi, Vancsura Zsolt, Zord Károly és neje Irén (22 fő)

Vendégek:      Rácz János, Kuti József, Lovas Sándor, Tihanyi Endre, Vágvölgyi Lászlóné Lídia (5 fő)


Farkas Ferenc Faruzó köszöntött mindenkit, külön díszvendégeinket: Rácz János igazgató urat, Kuti József  tanár urat és Lovas Sándor tanárunkat. Elmondta, hogy barátságunk 50 éve, 1960-ban kezdődött. Technikumunk jelenlegi igazgatója dr. Horváth László (Lacibácsi) október 6-a alkalmából – az iskola  500 diákjával – az aradi koszorúzási ünnepségen vesz részt, ezért nem tud jelen lenni.

Felkérte dr. Kántor Csabát - aki a PKI (Posta Kisérleti Intézet nyugalmazott igazgatóhelyettese) – az 50 éves jubileumi találkozó alkalmából történő megemlékezésre.


Dr. Kántor Csaba:

„Kedves Lányok, Fiúk, kedves Tanáraink, kedves Barátaim!

Köszöntelek benneteket, abból az alkalomból, hogy 50 éve találkoztunk először. 50 éve, amikor vidéki srácok és pesti vagányok először indultunk a Gyáli úton a  Puskás Tivadar Távközlési Technikumba. Akkor még járt a Gyáli úton  a jeges, itt volt a szomszédban az Ecseri tangó, szólt  a Beatles és a Scampolo.

Mai szemmel nézve  csak pár évvel 1956 után, mindenki hozta a maga értékrendjét és ezt gyúrták össze  az iskola  lelkes és nagy tudású tanárai közös szemléletté a rendszerezés tudományával. Az eredmény  itt az asztalnál ül. Az egykori Nagy Generáció tagjai, akik mind vitték magukkal az itt tanultakat, nem csak szakmai tudást,  de a rendszerező képességet és emberséget is, és átvészelve az élet nehézségeit sikeresen alkalmazták az élet különböző területein.

Sajnos vannak akik már régen vagy csak a közelmúltban távoztak közülünk:

Hári Pál, Kopasz Bálint, Radányi László, Vágvölgyi László és Nemes Ernő már nincs közöttünk, de hozzánk tartoznak, emléküket megőrizzük.

Hadd folytassam egy Gabriel García Márquez idézettel:

Az élet nem az
mit az ember átélt,
hanem az, amire visszaemlékszik,
és ahogy visszaemlékszik rá, amikor el akarja mesélni.

És hogy ezt miért idéztem, mert köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik energiájukat nem sajnálva létrehozták a Törzsasztalt, és élőn tartják emlékeinket az interneten, összetartják csapatunkat, ápolják a kapcsolatot azokkal, akik nem tudnak eljönni. Ahogy Marquezt idéztem: Ez az életünket jelenti. - Természetesen köszönöm mindenkinek, de külön köszönöm Farúzónak és Piernek.

Innen a távolból köszöntöm Szép (Horváth) Lacit és Kovalik Jóskát (Maszek), mindvégig reménykedve, hogy egyszer még együtt ülünk a Törzsasztalnál. Végül, de nem utolsósorban köszöntöm megjelent tanárainkat, akik képviselik a bennünket oktató-nevelő tanári kart, azokat is, akik már nem lehetnek jelen.

Tolmácsolom dr.Horváth László igazgató úr jókívánságait és köszönetét, aki az aradi koszorúzási ünnepség miatt nem tudott eljönni, de lélekben itt van velünk.

Emelem poharam hosszantartó barátságunkra és a Puskás Tivadar Távközlési Technikum  felvirágoztatására.”

 
Farkas Ferenc Faruzó elmondta, hogy a 6-napos Erdélyi kirándulásról Bilszky László 2 DVD-t készített, ebből minden jelenlévő kap 1-1 példányt, a távollévőknek postázzuk. Aki részt tudott venni a kiránduláson, ott kapta kézhez a Havas László által készített „50. Puskás-öregdiákok baráti körének találkozója 2010.IX.1.” feliratú emlékplakettet és az általa készíttetett Emléklapot. Ezek 1-1 példánya szintén kiosztásra kerül. Visszaidézte és ismételten megköszönte Mogyoróssy Tibornak a szigligeti kirándulás során is a luxus-buszra vonatkozóan tett gáláns felajánlását. A busz kb. ½ millió Ft-ba került, 2000 km-t tettünk meg vele. Felkérte a kirándulást szervező Sergyán Gyula Zoltánt, idézze fel a kirándulás élményeit.

Sergyán Gyula Zoltán:

„Kedves Tanáraink, Barátaim!

Néhány mondatban megkisérlem visszaidézni kirándulásunkat. - felmutatva az általa készített térképet - Ezt a térképet többször, naponként viszontláthatjátok a Bilszky Laci által készített DVD-n. A térképen az összes helyszín léptékhelyesen látható, a megtett út naponként más-más színnel. A kirándulásról szubjektív naplót készítettem >Az amatőr szervező élményei< címmel. Ezt és a kapcsolódó anyagokat (az „utikönyvszerű_leírás.doc” helyszínenkénti ismertetőt, az „ERDÉLY TÖRTÉNELME.doc”-t, a „Székely himnusz.doc”-t, valamint a táblázat-formában a helyszíneket-távolságokat-időpontokat tartalmazó „tények.xls” fájlokat mindenkinek, akinek van E-mailcíme, holnap megküldöm. Ezek segítenek visszaidézni, illetve utólag átélni a 33 helyszín élményeit, Erdély gyöngyszemeit.

Tudatosan szerveztem a szállásokat a falusi turizmus keretében családoknál, így tudtunk igazán megismerkedni a székely magyarokkal. Szeretnék külön kitérni a tanárok szerepére, a településeken ők szervezik a falusi turizmust. Ugyancsak a helyi tanároktól kaptunk kiváló idegenvezetést Székelyudvarhelyen és környékén, Sepsiszentgyörgyön és Aradon. Fontos a papság által történő irányítás, erről sokat lehet olvasni, személyes érzékelésre nem adódott alkalom.

Az osztályból 8-an tudtak résztvenni a kiránduláson feleségükkel, gyermekükkel, barátukkal együtt. Sajnos itt most csupán 4-en vagyunk jelen. A kirándulás keretében megtanultunk koszorúzni, beszédet mondani. Kezd természetessé válni, hogy a középiskolás diákok legalább 1-szer elmennek határontúli magyarokhoz. Mi ezt most pótoltuk. Szimbólikusan visszamentünk a múltba: luxus buszunk Parajdon kb. 1 km-t tolatott, mert nem lehetett vele megfordulni, 3-szor kellett tolatni Zetelakán a szűk sarok miatt. Egyébként a múltra utalás nem igazán találó, alig állapítható meg lemaradás Székelyföldet és a jelenlegi Magyarországot összehasonlítva.

A kirándulás végén, közeledve a magyar határhoz, a buszon mindenki szót kapott, értékelte a történteket, az élményeket. Sorra mindenki mindenkinek mindent megköszönt. Aztán Lacibácsi vette kézbe a mikrofont és ilyesmit mondott: >Nem kell köszöngetni, mindenki tette a dolgát, amit tudott, ez így van rendben.<

Köszönöm, hogy tehettem a magamét…”

 

Ezt követően történt meg a DVD-k, emlékplakett és az Emléklap átadása mindenkinek.

 
Aztán szót kért Ekker Tibor: a tulajdonát képező Puskás Tivadar Érdemérem – Pénzverde által gyártott – egyedi példányát az osztály nevében adta át Rácz János igazgató úrnak.

Összeállította:   Sergyán Gy. Zoltán (Bilszky László helyszíni videó-felvételéből idézett beszédek és kinyert fényképek felhasználásával)