Kántor Csaba: Életutam

„Mindvégig a Puskás mellett”

 

1960-ban, amikor a Gyáli úton először végigmentem az iskoláig az akkori postaépületek közül kiemelkedett egy épület a Zombori utcában. Akkor még nem tudtam, hogy életem meghatározó helyét láttam meg. Később kiderült, hogy nem csak magasságában, de szellemiségében is kiemelkedő ez a hely, nem véletlenül van iskolánk mellett. A Posta Kísérleti Intézet a postai, távközlési és műsorszórási kutatások fellegvára mindvégig szoros kapcsolatban állt a Puskás technikummal, neves kutatói tanárként oktatták a legkorszerűbb technikákat. Kiemelném közülük Czigány Sebestyént aki, ha csak néhány órát is töltött velünk, mélyreható nyomokat hagyott bennünk. Később, mint mentorom indított el pályámon.

Iskolai szünetekben kíváncsian nézegettük a PKI tornyát, antennáit s, csak később világosodott meg, hogy a szomszédban csodálatos dolgok történnek, mennyi minden új technika ott indult el, hogy csak a híres LGT slágert idézzem: „a Gyáli úton állt egy régi bútorszállító”.

1964-ben friss technikusként léptem be először az Intézet kapuján, s bár tudom ez ma már nem mindenki számára dicsőség, de nekem csak ez az egy munkahelyem volt: 2007-ben igazgatóhelyettesként mentem nyugdíjba. Később egyetemei éveim alatt az Intézet ösztöndíjasaként folyamatos szakmai kapcsolatban lévén, sokszor élveztem ennek előnyét, mivel előbb értesültem a technikai újdonságokról, mint az egyetemi oktatók.  Ez később meghatározó gondolattá érlelődött bennem: az oktatást szoros és kölcsönös kapcsolatban kell tartani kutatás fejlesztés intézményeivel és nagyon fontosnak tartottam, hogy évenként mindig jöjjön friss fiatal szakember az Intézetben. Így fonódott egyre szorosabbra kapcsolatom iskolámmal, ezt már csak megkoronázta Horváth igazgató úr, „Lacibácsi” színre lépése, akivel évek óta több fronton is együtt dolgozunk.

A PKI mérnökei számos olyan eredményt értek el, amely a távközlés hazai fejlesztését meghatározta. Szerepük döntő volt a magyar rádiózás és televíziózás bevezetésében, a vezetékes telefonösszeköttetések kiépítésében, a korszerű hálózattervezési módszerek megalkotásában, a digitális kapcsolástechnika honosításában. Nagy szerencsém volt, hogy részese lehettem a nagy hagyományok folytatásának, s részt vehettem többek között az első magyar űrtávközlés földi állomás, és az első digitális mikrohullámú hálózat létesítésében, a nemzetközi űrkutatási programokban, a hazai műholdas műsorszórás és kábeltelevíziózás elterjesztésében, az első digitális terepmodell megvalósításában. Kutatási eredményeimet Békésy Emlékéremmel ismerték el. Később irányításom alatt alakult ki a teljes távközlési eszközállományt vizsgálni képes laboratóriumi rendszer, melynek eszköz és berendezés vizsgálati eljárásaival az egész magyar távközlésre hatással lévő, nemzetközileg is elismert eszköz és berendezés minősítési kultúra valósult meg. Ennek elismeréseként Katona Kálmán miniszter úrtól Hírközlésért érmet vehettem át.  Jelenleg is aktív tagja vagyok az Űrkutatási Tudományos Tanácsnak a Magyar Örökség díjjal elismert magyar űrkutatók közösségének és a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Választmányának.

Útravalók a mai ifjúságnak: „egyedül nem megy”. A jövő a csapatmunkáé. Együtt kell dolgozni a tapasztalt szakembereknek az újdonságokra legfogékonyabb fiatalokkal. Ne felejtsétek el, mindig kellenek fiatalok, akik a jövő letéteményesei. Az előrelátás az élhető jövő érdekében nagyon fontos, hogy a műszaki döntéseket sem lehet csak a pillanatnyi érdekeknek alávetni, mindig szem előtt kell tartani azok hosszú távú következményeit.

Dr. Kántor Csaba
PKI ny. igazgatóhelyettes