Osztályunk honlapjának feltöltési folyamata

  

A honlap tartalmához mindenki hozzájárulhat szöveggel, képpel, video-anyaggal.

A háttér-munka megkönnyítése és az egységes stílus érdekében:

1.   A szöveget kérjük WORD szövegszerkesztővel, egységesen Times New Roman betűtipussal, 12-es betűmérettel, normál stílussal megírni. Kiemelésre a Félkövér (vastag), a Dőlt és a Félkövér dőlt betűstílus alkalmazható, de az aláhúzást kerülni kell! Cím, alcím betűtipusa Arial is lehet, a szövegben más betűtipust csak kivételesen indokolt esetben alkalmazzunk!

2.   A fényképek  esetén kérjük a fekvő képek felállítását, esetenként a felesleges szélek levágását.

3.   A szöveg továbbadása, elküldése a szerkesztőnek „.doc”, a fényképeké „.jpg” kiterjesztésű fájlokban történjen, megbeszélés szerint E-mail, CD, DVD, Pendrive stb. útján.

 
A további lépések (tájékoztatásul):

A szerkesztő megkapja a szöveget, bekezdésekre bontja, a képeket a bekezdések közé – 1-1 sor kihagyásával – beilleszti (Word-ben Beszúrás /  Kép / Fájlból …), a képeket középre rendezi. (Adott esetben 2 állókép, vagy 2 gyengébb felbontású fekvő kép kerülhet egymás mellé.) Közvetlenül a kép alá – balra rendezve – beírja a kép-fájl nevét. Amennyiben a kép alá néhány szavas szöveg is kerül, az a fájlnév után, attól „ / „ karakterekkel elválasztva szerepeljen. Ha nincs „ / „ jel, akkor a kép alatt csupán 1 üres sor lesz, viszont a képre a felette lévő bekezdésben található hivatkozás. A Word-fájlt és a képfájlokat természetesen együtt kell kezelni, továbbítani.

Példa:

Kb. 9:10-kor érkeztünk Parajdra, ahol a buszok helyét a parkoló távolabbi végében jelölték ki, a miénk is ide állt. Leszálltunk, elsétáltunk a pénztárhoz, megvettük a jegyet (20 Lei), felszálltunk a bánya-buszra (a rémhírek ellenére egyáltalán nem volt rozoga).


c1_P7300199-a.jpg    / A busz eltűnik a bánya bejáratában.

 
A  Szerkesztő az általa befejezett anyagot véleményezésre eljuttatja a Honlap Bizottsághoz. A Bizottság kialakítja véleményét, a vezetője ennek megfelelően eljár. Jóváhagyás esetén az anyagot továbbküldi a honlap-előkészítő részére, a szerkesztőt tájékoztatja. Ha nincs egyetértés, a Bizottság vezetője addig egyeztet a szerkesztővel, amíg a közös megegyezés kialakul.

A honlap-előkészítő az anyagot átdolgozza .html formátumra és továbbítja a puskas.hu honlap rendszergazdája részére. A rendszergazda elhelyezi az anyagot a puskas.hu/nagygeneracio megfelelő részébe. A honlap-előkészítő és a rendszergazda gondoskodnak a honlap „Napló” és „Utolsó frissítés” elemeinek aktualizálásáról.

A honlapra szánt anyagok zsűrizésre 2011 február 1-én létrejött a Honlap Bizottság. A Bizottságot dr. Kántor Csaba vezeti, tagjai: Farkas Ferencés Sergyán Gy. Zoltán. A bizottság felelősséget vállal honlapunk formájáért és tartalmáért. Bizottsági tag helyettesítésre kész Bilszky László. A zsűri döntése többségi.

A szerkesztést a közelmúltban Bilszky László és Sergyán Gy. Zoltán gyakorolta, de a jövőben bárki vállalhatja. A honlap-előkészítést Sergyán Gy. Zoltán, a rendszergazda feladatokat Sörös István végzi.

Lehet, hogy „túl hivatalosnak” tűnik a fenti „szabályozás, de a „Nagy Generáció” nem lehet igénytelen, a Puskás színvonal kötelez, továbbá felelősséggel tartozunk a befogadó Puskás-honlap stílusának, tartalmi színvonalának megőrzéséért is. Ezért kell egy elfogadott szabályrendszer, folyamatleírás, amit mindannyian betartunk.
                                              

Összeállította: Sergyán Gy. Zoltán

...Vissza a kezdő lapra