A Fürdő utcától a Bojtár utcáig

Az informatika OSZTV döntője és eredményhirdetése

2011. április 1.

 

A 2010/11-es tanévben a Puskás Tivadar Távközlési Technikum adott otthont az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny informatika szakmacsoport döntőjének, ahol négy szakma legkiválóbb diákjai adtak számot tudásukról. A Centroszet TISZK égisze alatt megszervezett és lebonyolított kétnapos versenyt április 1-jén – dr. Nyitrai Zsolt infokommunikációs államtitkár részvételével – ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás zárta. A Puskás diákjai a műszaki informatikusok között érték el a legjobb eredményeket, hiszen a képzeletbeli dobogó mindhárom fokára „hazai játékosok” állhattak.

Az informatika OSZTV négy kategóriájában – informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető, gazdasági informatikus, webmester és műszaki informatikus a több mint 430 induló közül tíz-tíz diák jutott be az országos döntőbe, ahol egyenként legalább 71%-os teljesítményt kellett elérniük ahhoz, hogy mentességet kapjanak az OKJ-s vizsga alól.

Az informatika hálózattelepítő szakma versenyfelelőse, Csontó Béla ‒ az eredmények értékelését követően ‒ elmondta, hogy az új OKJ-s vizsgarendszer bevezetése óta az idei volt a második verseny. „Az elődöntő lebonyolítása e-learninges rendszeren keresztül zajlik, az interaktív és írásbeli feladatokat elektronikusan kellett megoldani, míg a döntőben gyakorlati és szóbeli feladatokat kaptak a versenyzők. Összességében elmondható, hogy az előző évekhez képest erősebb volt a mezőny, és lényegesen jobb eredmények születtek, ráadásul a mentességek száma is növekedett. Úgy gondolom, ez részben annak köszönhető, hogy az intézmények immár egyéves tapasztalattal rendelkeznek a képzésben, illetve a versenyre való felkészítésben.”

A webmester szakma versenyfelelőse, Vajda László hangsúlyozta, hogy az új rendszerű szakképesítés a versenyzők és a szervezők számára egyaránt új kihívásokat és feladatokat jelentett, de a döntőbe jutott diákok többsége sikeresen megbirkózott az akadályokkal. „A fiatalokat egyrészt az motiválja, hogy amennyiben elérték a „bűvös” 71%-ot, számukra befejeződött a szakképzés, és az elkövetkezendő hetekben ilyen szempontból egy megnyújtott nyári szünet következik. De ennél is fontosabb, hogy a kiváló szereplés 30 ponttal növeli a felvételi pontszámot, és jelentős presztízzsel bír, hiszen az egyetemeken is felfigyelnek egy-egy ilyen országos versenyen elért kiváló helyezésre” tette hozzá.

Az ünnepélyes eredményhirdetést rendhagyó protokollal „levezénylő” dr. Horváth László igazgató az elnökség tagjainak bemutatása után dr. Nyitrai Zsolt infokommunikációs államtitkárt kérte fel ünnepi köszöntőjének megtartására. „Nagy örömmel tölt el, hogy ilyen sok fiatal érzett magában megfelelő energiát, lelkesedést és tudást, hogy elinduljon ezen a versenyen. (…) A döntőben való részvételetek látványos üzenet. Azt mutatja meg mindenki számára, hogy nagyon tehetségesek vagytok, és érdemes továbbhaladni, továbbfejleszteni magatokat az informatika terén, hogy évek múlva itthon, Magyarországon tudjatok sikereket elérni, akár a közszférában dolgozó szakértőként, akár cégtulajdonosként vagy cégalapítóként” – biztatta a szakmacsoport legjobbjait a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, majd beszéde után átadta az első helyezetteknek járó díjakat és okleveleket.

Ezt követően Dr. Kozma László egyetemi docens, az ELTE TTK Informatikai Kar dékánja, az informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető és a webmester szakma versenybizottságának elnöke, valamint Jusztin Tamás, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselője, a gazdasági informatikus és a műszaki informatikus szakma versenybizottságának elnöke gratulált a „mély tudásról árulkodó, nemes versengésen” kiváló teljesítményeket elérő diákoknak. A két zsűrielnök külön-külön is köszönetet mondott a felkészítő tanároknak és a kétnapos verseny színvonalas lebonyolításért felelős szervezőknek.

Dr. Kozma László és Jusztin Tamás az egyes szakmákra lebontva – általános értékelést is adott a végeredményekről. Az informatika hálózattelepítő és -üzemeltető szakmában a versenyzők átlagos teljesítménye 85%-os volt, az első helyezett 93%-ot ért el. Hat tanuló mind a négy modulból, két tanuló három modulból, további két tanuló két modulból kapott felmentést a szakmai vizsgák alól. A gazdasági informatikus szakmában hat versenyző nem érte el a 71%-os határt, így ebből a tárgyból vizsgázniuk kell, bár nekik is csak egy-egy modul nem sikerült. Az átlagteljesítmény 75%-os volt, a legjobb diák 82%-ot ért el. Hasonló eredményeket mutatott a webmester szakma is, ahol az átlagteljesítmény „mindössze” 76%-os volt, az első helyezett pedig 81%-kal büszkélkedhet, de tízből kilenc versenyző minden tantárgyból felmentést nyert a szakmai vizsgán.

A Puskás diákjai – nem meglepő módon – a műszaki informatikusok között taroltak, ahol 88%-os átlag mellett mind a tíz versenyző túlszárnyalta a 71%-os „álomhatárt”, sőt, többen is 99%-os eredményt értek el egy-egy modulban. A képzeletbeli dobogó első fokára Szedelényi János (14. a) állhatott fel, Sik Tamás Dávid (14. a) második helyezést ért el, Danyi Ádám Vilmos (14. b) pedig a harmadik legjobb eredményt mondhatja magáénak.

A díjak átadása után Nádráné Tóth Borbála, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) osztályvezetője szólt a fiatalokhoz. „Olyan önbizalmat kaptatok, amit a későbbiekben is érvényesíteni tudtok. Használjátok ki ezt a lehetőséget, lépjetek tovább, lépjetek feljebb, és élvezzétek a siker minden pillanatát. Még egyszer gratulálok, és kívánom, hogy a későbbiekben is hasonló sikereket érjetek el munkában, erőben, egészségben” – mondta zárszavában.

Az ünnepi műsorral egybekötött eredményhirdetésen a Centroszet TISZK további két tagiskolája képviseltette magát diákjainak fellépésével. A Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola, valamint a Talentum Művészeti Iskola színes műsorai minden résztvevő számára kellemes perceket szereztek.

Dr. Nyitrai Zsolt államtitkár ünnepi beszéde

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Köztársaság kormánya nevében tisztelettel köszöntök mindenkit a mai díjkiosztón, az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny zárásán, köszönöm a meghívásukat. Két okból jöttem el önökhöz: egyrészt mert szeretnék köszönetet mondani, másrészt szeretnék biztatást adni mindazoknak, akik itt vannak ma közöttünk, a Puskás Tivadar Távközlési Technikumban, egy nagyon fontos szellemi műhely és szellemi bázis falai között.

Akik itt vannak ma, mindannyian nyertesek. Nyertesek azért, mert egy országos szakmai tanulmányi verseny részeseiként a legjobbak közé tudtak bekerülni. Nyertesek azok a támogató cégek is, amelyeknek a zászlóit és logóit az elnökség asztalánál lehet látni, s amelyek mecénásként támogatják a szakmai műhelyeket és a fiatalokat, támogatják a friss tudást, a feltörekvő tehetségeket. Köszönet illeti őket ezért. S köszönet illeti a pedagógusokat és a felkészítő tanárokat is, akik nagyon sok más hivatalos feladatuk mellett rengeteg időt és energiát szánnak arra, hogy felkészítsék a tehetséges diákokat egy-egy ilyen versenyre, és végig nyomon követik az útjukat egészen a díjátadásig. És köszönettel tartozom, egyúttal gratulálok is az OSZTV-n részt vevő több mint négyszáz fiatalnak, akik közül a legeredményesebbek lettek a mai nap főszereplői.

Nagy örömmel tölt el, hogy ilyen sok fiatal érzett magában megfelelő energiát, lelkesedést és tudást, hogy elinduljon ezen a versenyen, és megmutassa, hogy mire képes. Az itt lévő negyven fiatal, négy kategória tíz-tíz legjobb versenyzője igazán kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Ők ebben a korosztályban a szakma „elitjét” képezik.

Szeretnék nektek gratulálni, hiszen a versenyen való részvétel a jövő szempontjából is fontos üzenettel bír. Ti már pontosan tudjátok, hogy mit akartok kezdeni az életben, hogy később is az informatikával szeretnétek foglalkozni, és éreztek magatokban kellő biztatást, lendületet és tudást ahhoz, hogy elinduljatok ezen az úton. Nagyon jó területet választottatok. Az ország gazdaságilag nincsen könnyű helyzetben. Az emberi tudás és energia, a világhíres magyar lelemény és a fiatalokban rejlő kreativitás fontos motor lehet ahhoz, hogy Magyarország kikerüljön abból a kátyúból, ahová süllyedt. A döntőben való részvételetek nagyon jó üzenet. Azt mutatja meg mindenki számára, hogy nagyon tehetségesek vagytok, és érdemes továbbhaladni, továbbfejleszteni magatokat ezen a területen.

A magyar kormány az infokommunikációra mint egyfajta kitörési pontra tekint, ahol szükség van építő gondolatokra és tudásra, és az államnak, a kormányzatnak a rendelkezésre álló keretek és lehetőségek között meg kell adni minden támogatást ahhoz, hogy ezen a téren is előre lehessen lépni. Ezzel kapcsolatban egy jó hírről tudok beszámolni a szakma jeles fiatal képviselőinek. Éppen ma reggel szólaltam fel a Parlamentben az új alkotmány vitájában. Javaslatunkra az alaptörvény tervezetének része lett az a passzus, amely Európában szinte egyedülálló. Nevezetesen a mindenkori állam – a közszolgáltatások minőségének javítása, a közügyek jobb átláthatósága és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében – nyitott a modern kori technikai vívmányok és műszaki megoldások alkalmazására. Reményeink szerint a parlamenti vita végén ez a passzus is része lesz az alkotmánynak, és a mindenkori kormányzat, ellenzék és szakma részére komoly hivatkozási alap lehet majd ezen technológiák felhasználására.

Nagyon jó úton indultatok el és haladtok. A jövőben is érdemes megfogadni a tanároknak a segítségét és tanácsait, és továbbképezni magatokat, hogy évek múlva itthon, Magyarországon tudjatok sikereket elérni, akár a közszférában dolgozó szakértőként, akár cégtulajdonosként vagy cégalapítóként. Olyan területen indultatok el, amely fontos és előremutató az ország szempontjából, és ahol meg lehet majd élni, ha nektek is lesz családotok.

Köszönöm, hogy itt lehettem ma közöttetek, mindenkinek gratulálok az eredményeihez, és sok sikert kívánok a továbbiakban is. Köszönöm, hogy meghívtak és meghallgattak.

 

 

 

Versenyzők és zsűritagok a megnyitón

 

Némedi János, a Centroszet TISZK ügyvezető igazgatója,

Kriván Miklós és Krausz János versenybizottsági tagok, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében,

Dr. Kozma László egyetemi docens, az ELTE TTK Informatikai Kar dékánja,

az informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető és a webmester szakma versenybizottságának elnöke,

Jusztin Tamás (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium), a gazdasági informatikus és a műszaki informatikus szakma versenybizottságának elnöke és

Dr. Murányi Pálné, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) informatika munkacsoportjának versenyfelelőse

 

 

   

Dr. Horváth László igazgató                      Heller Ferenc műszaki igazgatóhelyettes

 

 

Munkában az egyik versenybizottság

 

 

Laborlátogatóban Vigh Sándor tanár úrral

 

 

 

EREDMÉNYHIRDETÉS

 

Dr. Nyitrai Zsolt infokommunikációs államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium),

Jusztin Tamás (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium), a gazdasági informatikus és a műszaki informatikus szakma versenybizottságának elnöke,

Dr. Kozma László egyetemi docens, az ELTE TTK Informatikai Kar dékánja,
az informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető és a webmester szakma versenybizottságának elnöke,

Egervári László, a Hírközlési Múzeumi Alapítvány igazgatója,

Némedi János, a Centroszet TISZK ügyvezető igazgatója és

Dr. Horváth László, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum igazgatója

 

 

Dr. Nyitrai Zsolt államtitkár úr ünnepi beszéde után…

 

 

…átadta az első helyezetteknek járó okleveleket

Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető:

Ferenczi Alex

Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium, Kazincbarcika

 

 

Gazdasági informatikus:

Engi Alexandra

Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátó-ipari Szakképző Iskola

Vasvári Pál Tagintézménye, Szeged

 

 

Webmester:

Szilágyi Alex Dániel

Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Orosháza

 

 

Műszaki informatikus:

Szedelényi János

Puskás Tivadar Távközlési Technikum, Budapest

 

 

A két zsűrielnök értékelte a versenyzők teljesítményét

   

Dr. Kozma László                                                                                          Jusztin Tamás

 

 

Az informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető szakma dobogósai

I. helyezett: Ferenczi Alex (Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium, Kazincbarcika)

II. helyezett: Arlett Viktor (Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium, Kazincbarcika)

III. helyezett: Kasza Zsolt (Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium, Kazincbarcika)

Dr. Kozma László zsűrielnökkel és

Nádráné Tóth Borbálával, az NSZFI osztályvezetőjével

 

Az első helyezett a Magyar Telekom különdíját kapta,

egy összesen 120 000 Ft értékű, egyéves ösztöndíjat, melyet

Simon Csilla, a Magyar Telekom Nyrt. humán erőforrás üzleti partner igazgatója,

a szakma szponzora adott át.

 

 

A gazdasági informatikus szakma dobogósai

I. helyezett: Engi Alexandra (Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és

Vendéglátó-ipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye, Szeged)

II. helyezett: Helmeczi István (Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium,

Szakközép-, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium, Hajdúnánás)

III. helyezett: Jakab Dániel (Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium,

Szakközép-, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium, Hajdúnánás)

Némedi Jánossal, a Centroszet TISZK ügyvezető igazgatójával,

a szakma szponzorával, aki a Centroszet különdíját adta át az első helyezettnek

 

 

A webmester szakma dobogósai

I. helyezett: Szilágyi Alex Dániel (Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Orosháza)

II. helyezett: Bónyai Dániel (Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola, Pécs)

III. helyezett: Zsobrák Krisztián (Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola, Székesfehérvár)

Dr. Kozma László zsűrielnökkel,

Dr. Murányi Pálnéval, az NSZFI versenyfelelősével és

Krausz Jánossal, a Kopint-Datorg Zrt. stratégiai tanácsadójával,

a szakma szponzorával, aki a Kopint-Datorg különdíját adta át az első helyezettnek

 

A Kopint-Datorg ezen felül két különdíjat is felajánlott két második helyezettnek:

Arlett Viktor (informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető szakma) és

Sik Tamás Dávid (műszaki informatikus szakma) részére.

 

 

A műszaki informatikus szakma dobogósai

I. helyezett: Szedelényi János (Puskás Tivadar Távközlési Technikum)

II. helyezett: Sik Tamás Dávid (Puskás Tivadar Távközlési Technikum)

III. helyezett: Danyi Ádám Vilmos (Puskás Tivadar Távközlési Technikum)

Marchhart Pállal, a Vodafone Magyarország Zrt. vezérigazgató-helyettesével,

a szakma szponzorával, aki Vodafone különdíját adta át az első helyezettnek

A műszaki informatikusok versenycsoportjának összes döntősét

a Microsoft Magyarország egy bowlingozással és szakmai továbbképzéssel

egybekötött zárópartira hívta meg.

 

 

Nádráné Tóth Borbála, az NSZFI osztályvezetőjének összegző beszéde

 

 

 

ÜNNEPI MŰSOR

 

 

Tapsos – A Rajkó–Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Táncművészeti és Zeneművészeti Szakképző Iskola előadása

(Felkészítő tanár: Berzsenyi László)

 

 

Szabó Richárd, a Puskás Technikum média szakos diákja A csorba leány című,

a budapesti és az országos döntőn is nagydíjas székely népmesét adta elő

 

 

 

Akrobatikus etűd – A Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola előadása

(Betanító tanár: Végh Erika)

 

 

 

Chicago A Rajkó–Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény, Táncművészeti és Zeneművészeti Szakképző Iskola előadása

(Felkészítő tanár: Szoboszlai Csilla)