Extragalaxisok
 

Jelenlegi műszereinkkel kb. 6,5.109 fényév távolság észlelhető. A világmindenség ebben a részében 1010 db Tejútrendszerhez hasonló, úgynevezett extragalaxis található.
1925-ben Hubble sikeresen megmérte az Andromeda-köd távolságát. Az eredmény 2 .106 fényév. Ez a legközelebbi extragalaxis.

A mérések azt bizonyítják, hogy az extragalaxisok távolodnak tőlünk.

Alakjuk szerint a galaxisokat három csoportba sorolhatjuk:

A galaxisok nem töltik  ki egyenletesen a távcsöveinkkel belátható teret, hanem általában csoportokat, galaxishalmazokat alkotnak. A Tejútrendszer is egy ilyen csoport tagja. Két nagyobb ( Andromeda-köd és Tejútrendszer) és 15 kisebb (pl. Kis Magellán, Nagy Magellán) tartozik ide.

   Lófej-köd az Orion csillagképben
 


Néhány galaxis