Georg Simon Ohm (1789-1854)
Ohm, Georg Simon (szül. 1789. márc. 16. Erlangen, Bajorország [Németország] megh. 1854. júl. 6. München), német fizikus, a róla elnevezett törvény felfedezôje. Az Ohm-törvény szerint a vezetôn átfolyó áram erôssége egyenesen arányos a potenciálkülönbséggel (feszültségkülönbséggel) és fordítottan arányos az ellenállással.

 Ohm 1817-ben a matematika professzora lett a kölni Jezsuita Kollégiumban. Az Ohm-törvény lényegét Die galvanische Kette, matematisch bearbeitet (A galvanikus áramkör matematikai vizsgálata; 1827) c., rövid értekezésében foglalta össze. Mûve nagy hatással volt az elekromosságtanra és az elektromosság alkalmazásaira, de olyan hûvösen fogadták, hogy 1833-ban Nürnbergben, a Mûszaki Iskolában vállalt állást. Munkáját késôbb kezdték elismerni: 1841-ben a londoni Royal Society (Királyi Társaság) Copley-érmével tüntették ki, a következô évben a társaság külföldi tagja lett. Róla nevezték el az elektromos ellenállás mértékegységét.