1945. január 8.

A Malinovszkij marsall által vezényelt 2. ukrán front katonái 1945. január 7-én, a második hullámban érkeztek Tárnokra a Konrád hadművelet megállítása végett.

Kihirdették, hogy 1945. január másnap reggel 8 órára minden munkaképes, 16–50 év közötti férfinak jelentkeznie kell igazoló papírokért az érdi vásártéren. A Tárnokról, Érdről, Diósdról és Százhalombattáról jövő embereket a szovjet katonák összekeverték a magyar és német katonafoglyokkal. Körbekerítették és ötös sorokba állították őket. Majd a hadifoglyokat Ercsin át a szegedi Csillagbörtönig, onnan a temesvári hadifogolytáborba, végül a Szovjetunió lágereibe hajtották. A halottak száma megbecsülhetetlen. Sokakat útközben az éhség vagy a fagy miatt érte az értelmetlen halál. Az elhurcoltak közül csak 200 személy neve ismert, akik Baján, Temesváron, Szegeden vagy szovjet tömegsírokban alusszák örök álmukat. Az elhurcoltakra emlékezve minden év január 8-a Tárnok gyásznapja.

Előzmények

2010 januárjában a  Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója és az Aranysas főszerkesztője Regionális Hadtörténeti Középiskolai Versenyt hirdetett.

A verseny célja az volt, hogy a résztvevő fiatalok felkutassák és jobban megismerjék lakóhelyük második világháborúval kapcsolatos hadtörténelmét, ezzel is hozzájárulva történelmi ismereteik bővítéséhez.

A versenyben részt vehettek a Budapest–Székesfehérvár–Siófok–Kaposvár–Nagykanizsa–Pécs régió középfokú tanintézeteinek 9-12. osztályos tanulói. A jelentkezési határidő 2010. március 26-a volt.

A verseny két fordulóból állt:

Az első forduló feladata: a pályázó csapatok mutassák be a lakóhelyük térségében 1945 tavaszán lezajlott harctevékenységeket hadtörténeti esszé formában, amelynek terjedelme minimum 10 ezer karakter lehetett. A pályázatok értékét növelte, ha azokat fényképekkel, térképvázlatokkal, rajzokkal illusztrálták. Az esszék beadási határideje 2010. április 15. volt „Kötelékrepülés 2010” jeligével.

A második forduló feladata: a pályázó csapatok a HM-HIM „A Dontól a Dunáig” című, a II. világháború eseményeit feldolgozó állandó kiállítás megtekintésekor személyenként egy – a helyszínen kiosztott – feladatlapot töltöttek ki és adtak le. A feladatlap kérdéseire kizárólag a múzeumi tárlókban olvasható magyarázó magyarázatok alapján lehetett válaszolni (azaz a kiállításban meg kellett keresni és azonosítani kellett a feladatlapon látható műtárgyakat). A múzeum meglátogatásának és a feladatlapok leadásának a határideje 2010. május 7. volt.

A két feladat együttes értékelése után – amelyet neves hadtörténészek bevonásával végzett a HM-HIM – iskolánk csapata

III.
helyezést

ért el. Nyereményként egy szakszerű tárlatvezetéssel egybekötött fegyverbemutatón vehettünk részt a Hadtörténeti Múzeumban.

A pályamű, megírásához minden segítséget megadtak Tárnok öregjei. Egy példányát a baráti beszélgetésen átadtuk Vizsy-Gombos Lillának, a Tárnoki Művelődési Ház igazgatójának.

Őr Beáta szavalt

Polgármester: Szolnoki Gábor

Szabó Mihály görög katolikus parókus

A Puskás Tivadar Távközlési Technikum nevében koszorúzott:
Dr. Horváth László igazgató
Hamow Ádám, Juhász Konrád, Némedi-Varga Bálint és Sik Dávid a Technikum diákjai

Varga Imre római katolikus plébános

 

 

Szó - Lá - Szó

Ti - Fá