Hatvan Puskás Pozsonyban

  • Megjelent: 2 November 2016

(Sós Ferenc tanár úrral, 2016. október 29.)

 

Prológus: A Bécs és Budapest között, a Duna két partján elterülő, jelenleg 430 ezer lakosú város neve 1919 óta Bratislava, mely 1993-ban lett a Szlovák Köztársaság fővárosa. 907-ben említik először németül Pressburg, magyarul Pozsony néven. II. András, Magyarország királya, 1291-ben szabad királyi várossá nyilvánította. Corvin Mátyás, nagy királyunk pedig, 1465-en Academia Istropolitana néven egyetemet alapított. Vitéz János kancellárságával. (Mivel az „Istropolitana” ógörög nyelven a város neve, ma ezt így kell mondanunk: megalapította a „Pozsonyi Egyetemet”!) Az 1526-os, „Mohácsi Vész” után, védelmi okokból Pozsony lett Magyarország ideiglenes fővárosa, közel 300 évig maradt a politikai és a kulturális élet központja. 1848-ig itt ülésezett a magyar országgyűlés. 1563-tól 1783-ig a pozsonyi Szent Márton Dómban koronázták a királyokat, királynőt és királynékat. (Utóbbi történetileg annyira érdekes, hogy a továbbiakban csak ezt fejtenénk ki részletesen!)

Pozsonyban koronázott magyar uralkodók

A magyar királlyá koronázásnak 900 évig három feltétele volt:

  1. A Szent Koronával kellett végre elvégezni!
  2. Az esztergomi érseknek kellett a szertartást celebrálni!
  3. Az aktust a székesfehérvári Nagyboldogasszony-bazilikában kellett végrehajtani! (Így aztán Szent István esztergomi koronázása után 36 magyar királyt Székesfehérvárott szenteltek fel.)

(Mindez, Károly Róbertnek csak harmadszorra sikeredett. Corvin Mátyást pedig, királlyá választása után csak 6 évvel koronázhatták meg.)

Az utolsó két székesfehérvári koronázás, I. János (Szapolyai János) 1526. november 11-i és I. Ferdinánd 1517. november 3-i királlyá szentelése azért volt szabálytalan, mert a mohácsi csatában meghalt esztergomi érsek helyett, mindkét esetben a rangidős, Podmaniczky István nyitrai püspök végezte a szertartást. (Pikantériája az eseményeknek, hogy mindkét személyt ugyanott, ugyanaz az egyházi méltóság, ugyanazzal a magyar Szent Koronával ékesítette. Habár, ha Paulus megfordulhatott a damaszkuszi úton, akkor Podmaniczky is megfordulhatott a fehérvárin! Míg előbbi tettért fejével fizetett, utóbbi megtöbbszörözte birtokait.)

Az ország három részre szakadása után Pozsony, majd a török kiűzése után Buda lett (legtöbb esetben) a koronázás helyszíne. Ezután minden esetben Habsburg királyok, (akik több esetben cseh királyok, német-római császárok… is voltak) következtek a magyar trónon. Így a koronázás aktusának és a hatalom tényleges álvételének időpontja többször nem esett egybe. Nézzük a pozsonyi listát! (A király, királynő sorszámmal ellátott nevét és uralkodásának idejét bold, dőlt, piros karakterekkel írtuk. A koronázás pontos időpontját bold, álló, piros karakterek jelzik. A társuralkodó (királyné) nevét és koronázásának idejét sorszám nélkül jelöltük. Az esetleges megjegyzések dőlt betűs, zárójelben jelennek meg.) Több királyné koronázásának helyét és idejét nem ismerjük.

 

Miksa (1564-1576) - 1563. szeptember 8.

Habsburg Mária spanyol hercegnő - 1563. szeptember 9.

Rudolf (1576-1608) - 1572. szeptember 25.

II. Mátyás (1608-1619) - 1608. november 19.

Habsburg Anna tiroli főhercegnő - 1613. március 25.

II. Ferdinánd (1619-1637)  - 1618. július 1.

Gonzaga Eleonóra mantovai hercegnő - 1622. július 26. (SOPRONBAN!)

III. Ferdinánd (1637-1657) - 1618. december 8. (SOPRONBAN!)

Habsburg Mária Anna spanyol hercegnő - 1638. február 14.

IV. Ferdinánd (+1654) - 1647. június 16.

Gonzaga Eleonóra mantovai hercegnő - 1655. június 6.

I. Lipót (1657-1705) - 1655. június 27.

Neuburg Eleonóra pfalzi hercegnő  - 1681. november 9. (SOPRONBAN!)

I. József (1705-1711) - 1687. december 9

III. Károly (1711-1740) - 1712. május 22.

Erzsébet Krisztina braunschweigi hercegnő - 1714. október 18.

Mária Terézia (1740-1780) - 1741. június 25.

II. József (1780-1790) - (NEM KORONÁZTÁK MEG!)

II. Lipót (1790-1792) - 1790. november 15.

I. Ferenc (1792-1735) - 1792. június 6. (BUDÁN!)

Bourbon Mária Terézia nápoly-szicíliai hercegnő - 1792. június 10. (BUDÁN!)

Estei Mária Ludovika modenai hercegnő - 1808. szeptember 7.

Wittelsbach Karolina Augusztina bajor hercegnő - 1825.szeptember 25.

V. Ferdinánd (1835-1848) - 1830. szeptember 28.

 

Epilógus: Koronázások a budai Nagyboldogasszony templomban:

I. Ferenc József (1848-1916) - 1867. június 8.

Wittelsbach Erzsébet bajor hercegnő - 1867. június 8.

IV. Károly (1916-1918) - 1916. december 30.

Bourbon Zita pármai hercegnő - 1916. december 30.

További képek facebook oldalunkon.

Pozsony-Budapest, 2016. november 1.

Dr. Horváth László Ferenc

Cikk kategória: