A legjobban fejlesztő középiskolák között vagyunk

  • Megjelent: 21 April 2018

A középiskolák rangsorát rendszerint hagyományos szempontok, például a továbbtanulási és érettségi eredmények, a nyelvvizsgát szerző diákok száma, vagy tanulmányi versenyeken elért eredmények alapján állítják össze.

Érdemes azonban az intézményekben végzett pedagógiai munka fejlesztő és hátránykiegyenlítő hatását is megvizsgálni. Ezek alapján számos, a klasszikus értelemben nem elitiskolának számító intézményben folyik hatékony oktató-nevelő munka, kiemelkedő hozzáadott pedagógiai értékkel.

Iskolánk, a Puskás Technikum szerencsére mindkét rangsorban megtalálható. Előbbiről folyamatosan hírt adunk, illetve a rangsorok nyilvánosak, utóbbiról azonban ritkábban hallani. Márpedig a kompetenciamérések során egy tizedikes tanuló adott évi eredményeit össze lehet hasonlítani a két évvel korábbival, amiből kiderül, hogy nyolcadikos kora óta mennyit fejlődött.

Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető összeállítás alapján a BMSZC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma az elmúlt öt évben ötször teljesítette a hátránykiegyenlítés feltételeit mind szövegértés, mind matematikai kompetenciák terén. A vizsgált időszakban emellett a kiemelkedő képességű tanulóink fejlesztése is többször eredményes volt, ugyancsak matematikai és szövegértési képességek fejlődésének mérése alapján.

Források:

Cikk kategória: