Tudományos ösztöndíjat kapott Sik Dávid

  • Megjelent: 20 December 2012

Gábor Dénes Díjazottak 2012

Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíjat vehetett át 2012. december 20-án a Parlamentben Sik Dávid, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 2011-ben végzett volt diákja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mérnök-informatikus hallgatója. Dávid a tudományos munka igényességével elkészített szakszerű diákköri dolgozatában az új atipikus tanulást támogató elektronikus tanulási környezetek alkalmazhatóságát vizsgálta.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a NOVOFER Alapítvány által 2001-ben alapított elismerést minden évben a Gábor Dénes-díjakkal együtt adják át. Az ösztöndíj célja az egyetemi graduális képzésen részt vevő hallgatók szakmai tudásának elmélyítése, a tudományok iránti elkötelezettségének növelése. Az ösztöndíj odaítélése háromtagú zsűri feladata, amelybe egy főt az alapítvány, két főt a BME delegál.

Sik Dávid dolgozatához kötődően bekapcsolódott a Természettudományi Kar által kezdeményezett BME Alfa Moodle tanulási környezet fejlesztőcsapatának munkájába, melynek során a tananyagtartalmak felvitelében is jelentős részt vállalt. Mérnöki szemléletmódjának megtartása mellett e fejlesztő és kutató munkának köszönhetően felvértezte magát a tanítási-tanulási folyamattal kapcsolatos pedagógiai ismeretekkel, készségekkel is, valamint az elektronikus tanulás e téren rejlő lehetőségeivel, továbbá ennek pedagógiai mérési módszereivel. Dolgozata készítése során kiemelkedő önállóságról, kreativitásról és terhelhetőségről tett tanúságot, mely kulcskompetenciák – az egyetemen megszerzett tudás mellett – fontos útravalóként szolgálhatnak majd számára a munka világában a megfelelően széles látókör biztosítása mellett. Konzulense dr. Molnár György, a BME Műszaki Pedagógia Tanszékének egyetemi adjunktusa volt.

Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíjat vehetett át 2012. december 20-án a Parlamentben Sik Dávid

Sik Dávid, a Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíj idei díjazottja Gyulai József akadémikussal, a NOVOFER Alapítvány kuratóriumi elnökével (b) és Péceli Gáborral, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektorával (j)

 

Sik Dávid méltatása és köszönő beszéde

 

Sik Dávid oklevele

 

Cikk kategória: