Tisztségviselők

A Gyáli úti Puskás Tivadar Almamater Egyesület tisztségviselői:

 
Elnökség

Elnök:
Alelnök:
Titkár:
Elnökségi tag:
Elnökségi tag:

dr .Tormási György
Bárányné dr. Sülle Gabriella
Heller Ferenc
dr. Hunwald György
dr. Székelyné Érces Katalin

 
Felügyelő bizottság
Felügyelő biz. Elnök:
Felögyelő biz tag:
Felügyelő biz tag:
dr. Szűcs Lajos
Csizmadia Attila
Radányi László
 
Fegyelmi bizottság
Fegyelmi biz Elnök:
Fegyelmi biz tag:
Fegyelmi biz tag:
Prusinszki István
Váradi László
Szatmári Géza

A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.