Nyelvi előkészítő

  • Megjelent: 26 March 2015

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2003. június 23-án elfogadott módosítása (28.§ (4) bekezdése, 29.§ (2) bekezdése) szerint a 2004/2005. tanévtől a gimnáziumok és technikumok fenntartójuk jóváhagyásával a kilencedik évfolyamon nyelvi előkészítő osztályt (NYEK) indíthatnak.

A törvény előírja, hogy a kötelező tanórai foglalkozások legalább 40%-ában idegen (illetve nemzetiségi vagy kisebbségi) nyelvi képzés folyjon; a fennmaradó időkeret legalább 25%-át informatikai képzésre, a maradékot képességfejlesztésre kell fordítani.

Az iskolának a 10-13. évfolyamon emelt szintű oktatás keretében kell felkészítenie a tanulókat az emelt szintű nyelvi érettségire. A törvény az emelt szintű érettségire való felkészítés kötelezettségén túl egyebet nem ír elő a 10-13. évfolyamokra.

Az intenzív oktatással induló, majd további öt technikumi évben hagyományos óraszámban folytatódó nyelvtanítás bevezetése olyan, már sikeresen működő programok tapasztalataiból indult ki, mint a két tanítási nyelvű képzés vagy az Arany János Tehetséggondozó Program.