Szakképzés 4.0

  • Megjelent: 3 June 2020

Ipar 4.0 egyik jellemzőjeként egyre gyorsabb a fejlődés az iparban használt technológiák, eljárások és anyagok terén. A munkakörök is átalakulnak, elsősorban a robotizáció, automatizáció miatt. Csökken a szakképzettség nélkül is ellátható betanított munkahelyek száma, miközben nő az igény a rendszerek tervezésével, építésével, üzemeltetésével foglalkozó informatikai, robotikai képzettségű szakemberek iránt. Ez megváltoztatja a kompetencia-elvárásokat is: egyre nagyobb a hangsúly mind a kreativitáson, mind az emberi együttműködésen.

SZAKKÉPZÉS 4.0, a szakképzés és felnőttképzés stratégiája: https://ikk.hu/

Kínált képzéseink:

12. Informatika és távközlés ágazat.

  • Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus

Az Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus feladata az infokommunikációs hálózatok, így a távközlési, informatikai- és optikai gerinchálózatok fizikai telepítése és üzemeltetése. Munka jellégétől függően csapatban vagy önállóan dolgozik, kábelhálózatok, kötések, rendezők telepítésén és a végberendezések installálásán, az útvonalak konfigurálásán, valamint a címzések beállításán. Üzemelteti a rendszerben lévő kábelhálózati elemeket és végberendezéseket, távközlési méréseket végez, hibát diagnosztizál és javít.

Részletes képzési és kimeneti követelmények: https://api.ikk.hu/v1/media/452

  • Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Informatikai, illetve hálózati ismeretei birtokában csapatban és önállóan dolgozva kis- és közepes méretű hálózatok tervezésében, telepítésében és üzemeltetésében vesz részt. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel, egyszerűbb problémákat az internetet felhasználva önállóan megold. Felelősségi körébe tartozhat többek között a vállalatnál működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati eszközök, különböző operációs rendszerű szerverek és munkaállomások, alkalmazások összehangolt működésének és frissítésének biztosítása, a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás biztosítása. Segítséget nyújt kollégáinak alkalmazások használatában, alkalmazás üzemeltetési feladatokat lát el. Projektek keretében informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat, vírusvédelmi szoftvereket telepít és konfigurál, virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltet. Programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat old meg, webes kiszolgálói rendszert üzemeltet, adatbázisokat kezel. Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.

Részletes képzési és kimeneti követelmények: https://api.ikk.hu/v1/media/456

  • Távközlési technikus

A távközlési technikus digitális információ átvitelére alkalmas berendezéseket telepít, azokból hálózatokat épít (pl.: Internet és adatátviteli-, mobil-, műsorszóró hálózat). Ezen hálózatok berendezéseit üzemelteti, karbantartja, szükség esetén javítja. Munkája során műsorszóró kép- és hangátviteli rendszerek, adóberendezések, tápvonal és antennarendszerek, mikrohullámú adatátviteli berendezések, tápvonalak és parabola antennák telepítését és üzemeltetését végzi. Távközlési berendezéseken, forgalomirányítókon és kapcsolókon alapszintű konfigurálást végez, melyekből hálózatokat épít. Az elkészült összeköttetések üzemi paramétereit méri, minősíti, dokumentálja, eredményeit felhasználja hibadetektálásra és azok elhárítására. A telepített infokommunikációs berendezések menedzsment rendszereit kezeli, az abból nyert információkat rendszerezi, értelmezi, segítségükkel hibabehatárolást végez. Ellátja a távközlési hálózatok üzemviteli feladatait, nyilvántartási rendszereket kezel, operátori feladatokat lát el. Munkája során elsősorban csapatban dolgozik, de egyes részfeladatokat önállóan is képes elvégezni. A technológia fejlődését követve tudását folyamatosan fejleszti.

Részletes képzési és kimeneti követelmények: https://api.ikk.hu/v1/media/458

  • Szoftverfejlesztő és -tesztelő

A szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus olyan szakember, aki képes webes és asztali alkalmazást (szoftvert) tervezni, fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A programozási feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi munkatársával, képes a csoportmunkát támogató fejlesztői eszközök hatékony használatára.

Részletes képzési és kimeneti követelmények: https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/5-0613-12-03_szoftverfejleszto_es_-tesztelo_kesz_alairtpdf-1664208602973.pdf