Elõfizetõi Felhívás

  • Megjelent: 17 March 2015

Egy 1896. évi elõfizetési felhívás szövege

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

      A szezon beálltával új elõfizetést nyitunk a világ egyetlen beszélõ újságára, a Telefon-Hírmondóra. A Telefon-Hírmondó egyetlen a maga nemében az egész világon. Reggeltõl késõ estig a közönség szolgálatára áll, nappal mint hírlap, amely betû helyett élõszóval mondja el híreit és este, mint a közönség szórakoztatója. Hírszolgálatra a legmegbízhatóbb, s mert technikai nehézségekkel nem kell küzdenünk, a legfrissebb értesülésekhez a Telefon-Hírmondó útján jut a közönség.
Nagy súlyt fektetünk különösen tõzsdei tudósításainkra, melyeket elsõ kézbõl, eredeti telegrammokban kapunk a nap minden szakában. A kiválóan fontos híreket riadójel elõzi meg.
Este a Magyar Kir. Operaház elõadásait hallgathatja meg elejétõl-végig közönségünk, az elõfizetésre való minden külön ráfizetés nélkül. Ha az Operában nincs elõadás, a Népszínháznak erre alkalmas elõadásait közvetítjük közönségünknek, vagy pedig saját hangversenytermünkben rendezünk elsõrendû mûvészek közremûködésével Hangversenyt publikumunk szórakoztatására. Ezeknek a házi koncerteknek rendezésére Zilahy Gyula urat, a Nemzeti Színház mûvészét sikerült megnyernünk. A rendes csütörtöki GYERMEKHANGVERSENYEKET szintén Zilahy Gyula úr fogja rendezni, akinek legkedveltebb ifjúsági íróink voltak szívesek támogatásukat megígérni.
Mindezen elõnyökkel szemben a Telefon-Hírmondó elõfizetési ára marad a régiben: Egy hóra 1 forint 50 krajcár.