A Telefonhírmondó

  • Megjelent: 17 March 2015

A Telefon-Hírmondó
Beszélõ újság (forrás: Ország-Világ 1893. 157. o.)

 

      "Egy hete annak, hogy valami izgalmas inger, lázzá fokozódó kíváncsiság lepte meg Budapest közönségét. Egy rejtélyes szó jár szájról-szájra, mese - mely megvalósult, régen megírt regény, mely most kezdõdik. A beszélõ újság, a Telefonhírmondó ez, melyet képekben mutatunk be. A közönséget elsõsorban bizonyára az érdekli, hogy micsoda eszköz segélyével hallgathatja meg azt az újságot, melyet nem írnak, hanem mondanak. A Telefonhírmondó Vállalat egy arasznyi nagyságú falapot állít elõfizetõinek lakására, mely szobadísznek is beillik. Két drót vezet az utczáról e laphoz, melyen két hallgatókagyló lóg, melyek örökösen öntik a hírt reggel 9 órától este 9 óráig. A közönség tudja azt, hogy minden órában kap egy új kiadást, melyet órákint annyiszor ismételnek, ahányszor az egy órában lehetséges. Így az elõfizetõ óránkint csak egyszer kénytelen a hallgató készüléket a füléhez tenni, mert bármikor jön az óra leforgása alatt, mindig meghallhatja az egész kiadást, csak akkor teszi le a hallgatókat, amikor ismétlést hall az érdeklõdõ. A híreket egy külön e célra rendezett nagy szerkesztõség állítja össze, melynek élén Virág Béla és Déri Gyula hírlapírók állanak. A szerkesztõség, mely Magyar u.6. sz. alatt van, örökös nyüzsgést mutat. Mint a méhkasba, rajzanak be és ki a tudósítók és dolgozzák fel a munkatársak a beérkezõ táviratokat, híreket és külföldi újságokat. Egy külön terem arra szolgál, hogy telefon útján érintkezzék a szerkesztõség a külvilággal. Kilenc telefon áll a tudósítók és gyorsírók rendelkezésére. Külön összeköttetésben van a szerkesztõség a képviselõházzal és külön telefonvonal közvetíti a börzetudósításokat. Az így beérkezett híreket feldolgozva és szépen leírva megkapják a felolvasók, a kik felváltva olvassák fel az e célra szánt készülékek elõtt egy e célra berendezett szobában a kiadásokat. Ez a szoba van összekötve a várossal és egy felolvasó hangját egyszerre 100-150 ezer ember meghallgathatja, sõt a mi több, nemcsak Budapesten hallhatjuk, hanem külföldön is. Puskás Tivadar, aki e zseniális találmányt tette, vasárnap délután a kereskedelmi miniszter szivességbõl a Hírmondóhoz csatolta az állami telefon gyõri, bécsi, gráczi, trieszti és brünni állomásait, ahol a Hírmondó felolvasását a legkitûnõbben hallották. Falkenhayn osztrák miniszter is érdeklõdött e kiváló magyar találmány iránt és a bécsi képviselõház hallgatta a felolvasást több osztrák képviselõ társaságában, akik mindnyájan el voltak ragadtatva. A bécsieknek csak az fáj, hogy ez a találmány magyar és hogy Budapesten lépett elõször életbe. Budapest ezzel megelõzte az egész világot..."